Happy Hours #PePromenada

🎉 Petrecem ultima lună de vară la înălțime! Între 1 și 31 august, ai parte de Happy Hours #PePromenada cu oferte delicioase la preparatele și băuturile tale preferate. Zilnic, de la 17:00 la 22:00 prelungim anotimpul vacanței cu 2+1 gratis la o selecție de cocktailuri sau meniuri speciale cu până la -50% reducere, pe terasa de la nivelul 2 sau în regim take away.

🍹 Atmosfera de vacanță se simte în aer, priveliștea e superbă și ofertele… apetisante. Relaxează-te responsabil și bucură-te de vară #PePromenada! Te așteptăm cu toate măsurile de siguranță implementate pentru #RelaxareInSiguranta.

_____________________________________________________________________________________

Când vii pe terasa Promenada Mall pentru a te bucura de bunătățile pregătite în siguranță de restaurantele din zona de foodcourt, te rugăm să fii responsabil și să urmezi pașii de mai jos:

 • scanează QR codul aflat pe fiecare masă, pentru a ne ajuta să petrecem timp în siguranță pe terasă;
 • așază-te la masă într-un grup de maximum 4 persoane;

Îți mulțumim pentru responsabilitate!

.Descoperă toate ofertele speciale și fă-ți propriul mix!

 • trickSHOT: 2+1 gratis la cocktails;
 • Costadoro: 2+1 gratis la cocktails;
 • Tutti Café: 2+ 1 gratis la orice cocktail, orice salate și orice sandwiches & 1+1 gratis la orice narghilea;
 • KFC: Meniuri Crispy/Hot Wings/ Fillet Bites la 5,5 RON;
 • Nikos Greek & Fast: Orice Pita Souvlaki = 1 bautură răcoritoare 250 ml gratuită;
 • Chopsticks: Meniuri Combo (fel principal+ garnitură+ apă plată) la 22 RON;
 • Toan’s: Meniu 500 gr la 23 RON;
 • Imbis Grill: Meniu KÄSEKRAINER și BURENWURST la 10 Ron – 45% reducere
 • Cuptorul cu Lemne: Orice pizza sau paste = 1 bautură răcoritoare 250 ml gratuită;
 • PAUL:  La fiecare băutură de vară cumpărată, se poate achiziționa un éclair la jumătate de preț.

🎵 Și pentru că o veste bună nu vine niciodată singură #PePromenada, în fiecare vineri, de la ora 17:00, DJ Nagro e prezent la butoane, gata să anime grădina noastră urbană cu mixuri relaxante.

Can Art&Design Festival | Expoziţie de tablouri din doze de aluminiu

Susținem un mod deviață sustenabil și te încurajăm să te alături cu o expoziție inedită, între 1 și 13 august!

Descoperă  lumea artei sustenabile, prin care artiști locali demonstrează cum banalele doze de aluminiu pot lua forma unor opere de artă celebre. Printre tablourile prezente la expoziție, sunt expuse creații precum reinterpretarea lucrării „Sărutul” (Klimt), portretul lui Salvador Dali, dar și alte lucrări ca Poem Dadaist sau Zâna Reciclina.

Can Art&Design Festival încurajează un comportament sustenabil și își dorește să atragă atenția asupra importanței dozelor de aluminiu ca material reciclabil. În cadrul fiecărei ediții, dozele de aluminiu folosite sunt transformate în obiecte sau proiecte creative.

Mai mult, expoziția va fi inaugurată pe 1 august cu un live demo. Între orele 13:00 și 14:00, vezi cum sunt refolosite în timp real dozele de aluminiu pentru a crea artă. Demonstrația este oferită de artistul Angelin Stanciu, unul dintre câștigătorii ediției precedente a concursului.

Expoziția Can Art Design Festival este organizată cu sprijinul Asociației Alucro și Organizației Reciclad’OR și poate fi vizitată gratuit între 1 și 13 august, în intervalul 10:00 și 22:00, la nivelul 1, în zona H&M, intrare Calea Floreasca.

➡️Detalii şi pe pagina evenimentului: Expoziţie de tablouri din doze de aluminiu | 1-13 august

Informare Promenada București

Avand in vedere urmatoarele:

 • prevederile Ordinului nr. 966/1809/105/2020 pentru aprobarea Normei privind masurile specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile de preparare, servire si consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special amenajate din exteriorul cladirilor unitatilor de alimentatie publica, conform carora „operatorii economici din sectorul alimentației publice, înainte de reluarea activităților de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică” au obligatia de a asigura, printre altele, ”existența unui registru de evidență a rezervărilor clienților, astfel încât, în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienților unității de alimentație, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică”
 • faptul ca terasa din exteriorul food-court-ului centrului comercial Promenada Mall București nu face obiectul contractelor de inchiriere cu comerciantii prezenti in foodcourt, ci este proprietatea centrului comercial mentionat anterior
 • faptul ca centrul comercial nu intra in mod direct sub incidenta prevederilor Ordinului nr. 966/1809/105/2020 sus-mentionat, pentru ca nu desfasoara activitate in domeniul alimentatiei publice, insa, pentru a sprijini demersurile autoritatilor in cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul vizitatorilor terasei centrului comercial, acesta intelege sa colecteze date minime de identificare ale vizitatorilor care aleg sa isi petreaca timpul pe terasa centrului comercial,

imi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, in urmatoarele conditii:

1. Detalii despre operator

Centrul comercial Promenada Mall Bucuresti cu date de identificare Promenada Mall Bucuresti SRL si sediul în Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 43, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata sub nr. J40/16862/2005, avand CUI RO 18020418 are calitatea de operator cu privire la datele cu caracter personal cu privire la a caror prelucrare imi exprim prezentul acord.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 • Nume si prenume
 • Numar de telefon
 • Adresa de mail

3. Scopul prelucrarii

Centrul comercial colecteaza aceste date cu caracter personal, în baza consimtamantului dumneavoastra, pentru a sprijini demersurile autoritatilor in cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul vizitatorilor centrului comercial.

Modalitatea de colectare a datelor este:

 • Vizitatorul scaneaza QR code-ul de pe mesele din food court Promenada Mall Bucuresti
 • Vizitatorului i se va afisa, dupa scanare, pagina https://promenada.ro/informare 
 • in pagina i se va solicita vizitatorului sa isi completeze datele personale mentionate in sectiunea 2 de mai sus, impreuna cu acordul lui cu privire la prelucrarea acestor date

4. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal mentionate la sectiunea 2 mai sus se pastreaza in evidentele centrului comercial pentru o perioada de 15 (cinci spre zece) zile de la colectare sau pana la momentul transmiterii lor catre autoritati, oricare dintre cele 2 termene intervine primul.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal mentionate la sectiunea 2 mai sus pot face obiectul transferului catre catre autoritatile care sunt abilitate conform legii sa prelucreze datele personale pentru scopul in care au fost colectate, respectiv pentru gestionarea cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

In procesul de colectare si stocare a datelor cu caracter personal mentionate la sectiunea 2 mai sus, centrul comercial Promenada Mall Bucuresti beneficiaza de serviciile SC Footprints for Retail SRL, avand urmatoarele date de identificare si sediul in București, Strada Știrbei Vodă nr. 114-116, Clădirea Domus II, Etaj 1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17113/2017, Cod Unic de Identificare 38324578, reprezentată de administratorul The Digital Voyager SRL prin Daniel Mărculescu în calitate de reprezentant permanent al administratorului.

De asemenea, datele cu caracter personal colectate in baza prezentului consimtamant pot fi prelucrate in cadrul Grupului din care centrul comercial Promenada Mall Bucuresti face parte (detalii cu privire la componenta Grupului NEPI Rockcastle sunt disponibile aici – https://nepirockcastle.com/portfolio/), avand in vedere ca procesele de business si suport sunt in in mare parte gestionate centralizat.

Subsemnatul declar ca am fost informat cu privire la drepturile ce revin persoanelor vizate, in conformitate cu legislatia aferenta protectiei datelor cu caracter personal, respectiv:

 • Dreptul de acces – dreptul de a solicita confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către operator, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. Pe bază de solicitare, operatorul va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de operator,
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare,
 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul in care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), dreptul de a obține ștergerea respectivelor date,
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală și nu dorește ștergerea datelor, ci optează pentru restricționarea acestora). In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate,
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul legitim al NEPI sau în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este învestit NEPI,
 • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat si se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de către persoana vizata și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul,
 • Dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către operator. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro,
 • Dreptul de a retrage consimțământul – dreptul de a retrage, în orice moment, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă,
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – în cazul în care operatorul ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, dreptul de a (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie.

Inteleg ca retragerea consimtamantului pentru prelucrarea datelor personale in baza prezentului acord, produce efecte pentru viitor, ceea ce inseamna ca nu afecteaza prelucrarea datelor mele cu caracter personal pana la data comunicarii retragerii consimtamantului.

Aceste drepturi pot fi exercitate, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul din Floreasca Business Park, corp A, etajul 5, Calea Floreasca nr.169A, Bucuresti, Sectorul 1, cod 014459, Romania, sau prin E-mail: data.protection@nepirockcastle.com .

Detalii cu privire la modalitatea in care centrul comercial Promenada Mall Bucuresti prelucreaza datele cu caracter personal ale vizitatorilor sai sunt disponibile  aici – https://promenada.ro/politica-date-caracter-personal/

Luand in considerare cele de mai sus, imi exprim consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre centrul comercial Promenada Mall Bucuresti, in conformitate cu coordonatele de prelucrare descrise mai sus in prezentul document.

Redescoperă plăcerea de a cumpăra cu premii-instant!

Vara aceasta, sărbătorim revederea cu voi la #ShoppingInSiguranta cu premii speciale!

Între 2 iulie și 15 august, cumpărăturile în magazinele din Promenada îți aduc un premiu-instant pentru mai mult shopping și șansa de a câștiga unul dintre cele două mari premii la tombola de la finalul campaniei. Vino cu bonurile de cumpărături la Info Point, transformă-le în vouchere de 50 sau 100 lei pe loc și participă la tombola pentru câștigarea premiului cel mare, două vouchere de cumpărături în valoare de 2.000 de lei fiecare, oferite prin tragere la sorți.

Bucură-te de sezonul de reduceri, iar la cumpărături în valoare de 500 de lei, cumulat pe maximum 5 bonuri sau 1.000 de lei, cumulat pe maximum 8 bonuri, primești garantat voucherele în valoare de  50, respectiv 100 de lei.

Pentru alegeri de shopping inspirate, urmărește cele mai noi oferte AICI. În plus,  pentru că vara aceasta sunt la modă experiențele de #ShoppingInSiguranta, nu uita să-ți accesorizezi ținuta cu mască de protecție, respectând toate măsurile și recomandările noastre, ori de câte ori ne vizitezi. 

Redescoperă plăcerea de a cumpăra cu prețuri speciale și premii-instant, la Promenada!

 

Voucherele sunt valabile în magazinele partenere, listate aici. Campania se desfășoară în perioada 2 iulie -15  august 2020, în limita stocului disponibil. Regulamentul complet al campaniei poate fi consultat AICI și la Info Point Promenada.

Fii la curent cu noutățile Promenada Mall!

aboneaza-te la newsletter

Fii la curent cu noutățile Promenada Mall! Abonează-te la newsletterul nostru și beneficiezi de:

 • Ofertele magazinelor tale preferate!
 • Noutăți despre evenimentele, campaniile și magazinele din Promenada Mall!
 • Inspiraţie și sfaturi cu privire la stil!