Perioada de stocare

Datele cu caracter personal prelucrate se pastreaza pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale ce ne sunt impuse de reglementarile specifice domeniului nostru de activitate.

In ceea ce priveste inregistrarile video, acestea se pastreaza, de regula, pe o perioada de 30 (treizeci) de zile, cu exceptia cazului in care extinderea perioadei de prelucrare a acestora este impusa de lege sau justificata de proceduri legale.

MAC-ul dispozitivului se stocheaza doar pe perioada in care  utilizeaza reteaua noastra de WiFi.

In contextul participarii la campaniile centrului comercial, termenele de pastrare a datelor cu caracter personal colectate se vor face publice in Regulamentul de organizare si derulare a evenimentului, publicat pe website-ul centrului comercial.