Tipurile de date cu caracter personal prelucrate

  • in contextul utilizarii sistemului de supraveghere video CCTV: imaginea persoanelor vizate
  • in contextul utilizarii ariilor de parcare: marca, tipul si numarul de inmatriculare ale autovehiculului pentru care se acorda loc de parcare, imaginea persoanelor vizate
  • in contextul utilizarii retelei gratuite de WiFi: MAC-ul dispozitivului
  • in contextul participarii la campaniile centrului comercial, tipurile de date colectate se vor face publice in Regulamentul de organizare si derulare a evenimentului, publicat pe website-ul centrului comercial.