Scopurile prelucrarii

  1. indeplinirea obligatiilor ce revin proprietarului cladirii, conform legii, de a asigura securitatea si siguranta spatiilor proprii, scop in care acesta a optat pentru monitorizarea video a spatiilor destinate publicului, prin intermediul sistemului de supraveghere video CCTV instalat in incinta centrului comercial, in zona spatiilor comune, a cailor de acces, precum si a ariilor de parcare
  2. facilitarea accesului in spatiul de parcare al cladirii
  3. solutionarea cererilor de date si informatii primite din partea autoritatilor si institutiilor abilitate
  4. arhivarea, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care compania noastra este parte, precum și efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor, precum și realizarea de audituri sau investigații la nivelul companiei
  5. acordare acces la reteaua gratuita de WiFi
  6. participarea la campaniile de marketing desfasurate in centrul comercial si inmanarea premiilor castigate in cadrul acestora (ex: semnarea de procese verbale predare-primire etc.)
  7. gestionarea sesizarilor/reclamatiilor depuse in incinta centrului comercial (ex: formulare pentru reclamatii/sesizari)
  8. gestionarea solicitarilor cu privire la obiectele pierdute, depuse in incinta centrului comercial (ex: formulare obiecte pierdute).