Accesul tertelor parti

Pentru asigurarea supravegherii video CCTV si a sistemului de control acces in spatiile de parcare, proprietarul colaboreaza cu societati specializate si autorizate conform legii sa desfasoare activitati de paza si securitate.

De asemenea, datele cu caracter personal prelucrate in contextul derularii Contractului, pot fi puse la dispozitia autoritatilor si institutiilor abilitate, conform legii sau prelucrate in cadrul Grupului NEPI Rockcastle pentru scopuri de gestionare consolidata a activitatilor grupului, pentru scop de audit si in orice alta situatie in care legea impune sau permite o asemenea prelucrare.

In ceea ce priveste participarea la campanii si evenimente, precum si gestionarea sesizarilor, reclamatiilor si/sau cererilor cu privire la obiecte pierdute adresate personalului de la birourile de Info Desk din cadrul centrelor comerciale, operatorul colaboreaza, de regula, cu societati specializate de prestari servicii.