2. Vizitatorii și clienții centrului comercial

 1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 
 • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii 
 • Date de identificare speciale, respectiv codul numeric personal   
 • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 
 • Imaginea 
 • Date privind autovehiculul pentru care se acorda loc de parcare în parcarea centrului comercial, de exemplu: marca, tipul si numărul de înmatriculare 
 • Date privind accesul în parcarea centrului comercial, de exemplu: ora sosirii, ora plecării, durata șederii  
 • MAC-ul dispozitivului (mobil, laptop, tabletă) 
 • Date privind participarea la campanii promoționale și evenimente similare, de exemplu: premii câștigate 
 • Date financiare, de exemplu: numărul contului bancar 
 1. Utilizarea datelor cu caracter personal 
 1. Scopuri generale  

În momentul în care vizitezi centrul comercial Promenada Bucuresti, anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către Operator, în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciile oferite de Operator sau pentru a ne putea îndeplini obligațiile legale. 

No.  Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal   Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  
 1.  
Supravegherea video prin intermediul sistemului CCTV instalat în incinta centrului comercial, în zona spațiilor comune, a căilor de acces, precum ș a ariilor de parcare  Interesul legitim de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor aflate în incinta centrului comercial  
 1.  
Facilitarea accesului în spațiul de parcare al centrului comercial   Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial)  
 1.  
Soluționarea cererilor de date și informații primite din partea autorităților și instituțiilor abilitate  Obligația legala  
 1.  
Acordare acces la rețeaua gratuita de WiFi  Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial) 
 1.  
Gestionarea sesizărilor/reclamațiilor depuse în incinta centrului comercial   Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial 
 1.  
Gestionarea solicitărilor cu privire la obiectele pierdute, depuse în incinta centrului comercial   Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial) 
 1.  
Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă   Obligație legală  
 1.  
Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul sau Promenada Bucuresti este parte   Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 
 1.  
Arhivarea   Obligație legală 
 1.  
Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Operatorului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Operatorului  Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Operatorului 

 

 1. Prelucrarea datelor în scop de marketing   

În activitatea sa de promovare a Promenada Bucuresti, inclusiv prin intermediul Site-ului, Operatorul lucrează împreună cu următoarele entități parte ale Grupului NEPI Rockcastle: NE Property BV, NEPI Investment Management SRL și Marketing Advisers SRL. Astfel, din perspectiva modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing, entitățile din Grupul NEPI Rockcastle menționate anterior (numite în cele ce urmează împreună „Operatorii Asociați” și individual „Operatorul Asociat”) acționează în calitate de operatori asociați, conform art. 26 din GDPR. 

În legătură cu activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop de marketing, beneficiați de toate drepturile prevăzute în secțiunea 6 – Drepturile persoanelor vizate. În virtutea acordului încheiat de Operatorii Asociați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, aceștia vor coopera și se vor asigura că vor respecta pe deplin drepturile dvs., indiferent de Operatorul Asociat căruia alegeți să i transmiteți solicitarea de exercitare a drepturilor. 

No.  Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal   Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  
 1.  
Realizarea și utilizarea fotografiilor (care cuprind și imaginea ta) în scopul promovării centrului comercial   Consimțământul tău 
 1.  
Organizarea de tombole, concursuri, evenimente sau campaniile de marketing desfășurate în centrul comercial, inclusiv înmânarea premiilor câștigate în cadrul acestora   Executarea contractului încheiat (i.e., în conformitate cu Regulamentul tombolei, concursului sau campaniei în cauză) 
 1.  
Realizarea de rapoarte statistice care să eficientizeze activitatea centrului comercial, îmbunătățind în timp și experiența vizitatorilor prin intermediul aplicației Retail Analytics  

Mai multe informații privind aplicația retail Analytics sunt disponibile in secțiunea 2.3. de mai jos.  

Interesul legitim de a obține o mai bună înțelegere a traficului de persoane din incinta centrului comercial în vederea în vederea dezvoltării strategiei de business și de marketing a centrului comercial, a serviciilor oferite și îmbunătățirii organizării centrului comercial și a evenimentelor organizate în incinta acestuia 

 

 1. Aplicația Retail Analytics  

Retail Analytics este o aplicație care utilizează sistemul de Wi-Fi al centrului comercial pentru a prelucra date cu caracter personal, în scopul obținerii de rapoarte statistice care să eficientizeze activitatea centrului comercial, îmbunătățind în timp și experiența vizitatorilor. 

 1. Cum funcționează aplicația Retail Analytics? 

Adresa MAC (media acces control) a dispozitivului electronic se colectează prin intermediul  unei interfețe API (Application Programming Interface), prin expunere la punctele de acces (Access Points), printr-o rețea securizata VPN (virtual private network), folosind un protocol https (HyperText Transfer Protocol Secure) și protocol de internet (IP) dedicate.  

Adresa MAC este anonimizată de catre API (Application Programming Interface) imediat după colectare și respectiv, anterior prelucrării în scopuri statistice, prin aplicarea unei funcții de hash.  

NOTA: „anonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate. 

Informația rezultată după aplicarea funcției de hash, este salvată în baza de date a aplicației de Retail Analytics și nu este reversibilă (i.e., adresa MAC nu mai poate fi identificată). 

Datele cu caracter personal aferente dispozitivului MAC și locației sunt anonimizate și nu pot conduce la identificarea persoanei.  

În funcție de producătorul dispozitivului, fără intervenția noastră este posibil ca – deși conexiunea WiFi a dispozitivului nu este activată – dispozitivul să fie reperat de rețeaua noastră de WiFi, de aceea îți recomandăm să verifici conexiunea la WiFi a dispozitivului atunci când vizitezi centrul nostru comercial.  

NOTA:  Poți opta pentru dezactivarea conexiunii la WiFi accesând meniul „Setări” al dispozitivului și pentru dezactivarea geolocației accesând serviciul geolocalizare Google:  https://support.apple.com/ro-ro/HT207092  pentru iPhone, https://support.google.com/nexus/answer/3467281?hl=ro pentru Android, https://www.tenforums.com/tutorials/13225-turn-off-location-services-windows-10-a.html pentru telefoane cu sistem de operare Windows 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de aplicația Retail Analytics 
 • adresa MAC (media access control) a dispozitivului electronic; 
 • data și ora vizitei/vizitelor; 
 • identificatorul și coordonatele punctului de acces la rețeaua de WiFi (AP identifier); 
 • puterea semnalului Wi-Fi; 
 • statusul conectării la rețeaua WiFi (conectat/neconectat). 

Adresa MAC captata prin intermediul API (Application Programming Interface) este cea care ar putea conduce la identificarea persoanei și doar cu ajutorul acesteia se pot colecta restul datelor cu caracter personal evidențiate mai sus. Adresa MAC este anonimizata de către API imediat după colectare și respectiv, anterior prelucrării în scopuri statistice. 

 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

După anonimizare, datele sunt utilizate exclusiv in scop statistic, rapoartele statistice generate de catre Retail Analytics, fiind folosite pentru: 

 • dezvoltarea strategiei de business si de marketing a centrului comercial, creșterea valorii centrului comercial, o mai buna organizare a centrului comercial, a evenimentelor și campaniilor găzduite de acesta, asigurând totodată și o gestionare mai eficientă a nevoilor vizitatorilor și chiriașilor centrului comercial; 
 • îmbunătățirea serviciilor oferite de centrul comercial, corelat cu o gestionare corespunzătoare a perioadelor și zonelor de maximă aglomerare, așa încât să se obțină o îmbunătățire a experienței de shopping. 
 1. Perioada de stocare: 

Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

În funcție de contextul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal, următoarele reguli pentru stabilirea perioadei de stocare vor fi aplicabile: 

 • Sistemul CCTV: În ceea ce priveste înregistrările video stocate de sistemul CCTV, acestea se păstrează, de regulă, pe o perioada de 30 (treizeci) de zile, cu excepția cazului în care extinderea perioadei de prelucrare a acestora este impusă de lege sau justificată de proceduri legale. 
 • Rețeaua WiFi: MAC-ul dispozitivului se stochează doar pe perioada în care utilizează rețeaua noastră de WiFi. 
 • Date prelucrate în scop de marketing: datele colectate în scop de marketing vor fi prelucrate până la momentul retragerii consimțământului. După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi stocate de către Operatorii Asociați, pentru o perioadă adițională de 3 ani, în interesul legitim al Operatorilor Asociați de a putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate (i.e., dar fără a fi folosite pentru transmiterea de materiale de marketing direct). 
 • Aplicația Retail Analysics: În cazul datelor prelucrate prin aplicabilă aplicației Retail Analytics, datele cu caracter personal sunt anonimizate în momentul colectării și nu sunt păstrate de către Operatorii Asociați. După anonimizare, informațiile și rapoartele statistice obținute se păstrează pentru o perioadă de 1 an. 
 1. Accesul terțelor părți: 

Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

 • Furnizori de servicii de pază și securitate – Pentru asigurarea supravegherii video CCTV și a sistemului de control acces în spațiile de parcare, Operatorul colaborează cu societăți specializate și autorizate conform legii să desfășoare activități de pază și securitate. 
 • Alți furnizori de servicii – În ceea ce privește participarea la campanii și evenimente, precum și gestionarea sesizărilor, reclamațiilor și/sau cererilor cu privire la obiecte pierdute adresate personalului de la birourile de Info Desk din cadrul centrelor comerciale, Operatorul colaborează, de regula, cu societăți specializate de prestări servicii. 
 • Societăți din Grup 

Având în vedere că atât Operatorul împreună cu ceilalți Operatori Asociați fac parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem (Operatorul, Operatorii Asociați sau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: www.nepirockcaste.com 

 • Partenerii Promenada Bucuresti 

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate și în raport cu o serie de parteneri terți (”Parteneri”). Aceștia sunt Partenerii pe care Operatorii Asociați îi promovează în relația cu tine prin activități de marketing direct, și sunt reprezentați de regulă de chiriașii Promenada Bucuresti. Partenerii nu au acces la datele tale cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care Operatorul sau Operatorii Asociați au a obținut acordul tău prealabil în acest sens. Lista completă a Partenerilor se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici – https://promenada.ro/magazine/, https://promenada.ro/categorie_unitate/divertisment/ si https://promenada.ro/servicii/ 

 • Administratorul Proprietății Promenada Bucuresti 

Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

Ca regulă, Operatorul sau, după caz, Operatorii Asociați, nu vor transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Operatorul, respectiv Operatorii Asociați, vor lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.