Parcare Promenada

Servicii Promenada • Inchis acum

Regulament de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată  din parcarea subterană (nivel -2 și -3) a Centrului Comercial “Promenada for Beautiful Minds” aflat în proprietatea S.C. PROMENADA MALL BUCURESTI S.R.L.

PREAMBUL

Prezentul Regulament stabilește regulile generale care trebuie respectate de către toți vizitatorii “Promenada for Beautiful minds” și în special de către conducătorii auto care folosesc parcarea subterană a Centrului Comercial, nivelurile -2 si -3 , în scopul utilizării cât mai eficiente a locurilor de parcare existente și a fluidizării traficului.

Parcarea subterană a Centrului Comercial reprezintă o proprietate privată, iar accesul conducătorilor auto în interiorul ei se face doar în condițiile respectării prezentului Regulament și a legislației rutiere. Conform legislației rutiere aplicabile, parcarea Centrului Comercial se clasifică și se încadrează în categoria drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice; administratorul drumului/ parcării este Proprietarul Centrului Comercial.

Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces în parcarea subterană a Centrului Comercial sau prin plata abonamentului de parcare conducătorul autovehiculului acceptă in mod implicit și se obligă să respecte condițiile prezentului Regulament.

CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spațiile special amenajate în nivelurile -2 si -3 din Centrul Comercial, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice față de marginea părții carosabile.

Art.2. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.

Art. 3. Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării subterane în care se vor aplica reguli specifice așa cum va stabili Proprietarul Centrului Comercial.


Art.4. 
Accesul în parcarea subterană a Centrului Comercial se realizează prin solicitarea și obținerea tichetului de acces de la barierele special amenajate la fiecare punct de intrare. Părăsirea parcării subterane se realizează exclusiv în urma achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces la automatele de plata. In cazul abonamentelor de parcare accesul în parcarea subterană se realizează prin folosirea cardului de acces atât la barierele de intrare, cât și la barierele de ieșire.

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PARCĂRII CU PLATĂ

Art.5.1 Programul de funcționare al parcării cu plată a Centrului Comercial este următorul:

Luni – Duminică în intervalul orar 06:00-24:00

Art.5.2 Programul de funcționare al parcării cu plata a Centrului Comercial pentru posesorii de abonament de parcare este :

Luni-Duminică în intervalul orar 06:00-24:00

Art.6 În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, Administrația Centrului Comercial poate restricționa temporar accesul în incinta parcării subterane.

CAPITOLUL 3 – SISTEMUL DE PLATĂ – TARIFELE ȘI REGULILE APLICABILE

Art.7 Parcarea cu plată în spațiile special amenajate, prevăzute în prezentul Regulament se bazează pe principiul tarifului orar sau abonamentului plătit

Art.8 Tariful orar aplicabil pentru parcare, include TVA și este următorul:

Începând de Luni, orele 06:00, până Vineri, orele 24:00:

 • NETARIFABIL – primele 2 (două) ore;
 • 2 lei/oră – a 3 a și a 4 a oră de staționare;
 • 10 lei/oră – după 4 ore de staționare (cele 2 ore netarifabile + 2 ore tarifate cu 2 lei/ora);

Începând de Sâmbătă, orele 00:00, până Luni, orele 06:00:

 • NETARIFABIL: primele 2 (două) ore
 • 1 leu/oră: după 2 ore de staționare

Tariful afișat este pe oră întreagă și nu este fracționabil.

Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru o oră întreagă.

Primele 120 (o sută douăzeci) de minute sunt netarifabile. 

După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anulează. Ieșirea din parcarea subterană se va realiza în maximum 15 (cincisprezece) minute de la achitarea tarifului. În caz contrar se va datora tariful pentru încă o oră de parcare.

Art.9 Tariful pentru parcare se achită pe baza tichetului de acces astfel :

 • În sistem autotaxare, utilizând automatele de plată parcare amplasate la intrările/ieșirile din nivel -2 și nivel -3 ale Centrului Comercial cu folosirea monedelor sau bancnotelor, după cum urmează:

– monedele sau bancnotele se utilizează direct la automat, unde se introduc atâtea cât sunt necesare până la concurența sumei ce reprezintă tariful aplicabil ;

– nu sunt acceptate bancnote cu valoare nominală mai mare de 50 (cincizeci) lei ;

– se pot utiliza doar monede de 50 bani.

 • În sistem manual, la punctul de plată special amenajat în parcarea subterană a Centrului Comercial “Mall Promenada”, respectiv la casieria din zona barierelor de ieșire  nivel -2 Barbu Văcărescu sau punct “Infopoint” situat la parter, intrare Calea Floreasca.

Program de funcționare casierie :

Luni-Duminică, în intervalul orar 10:00-24:00

Program de funcționare Infopoint:

Luni-Duminică, în intervalul orar 10:00-21:00

Art.10 În cazul distrugerii sau deteriorării tichetului de acces parcare, se poate solicita eliberarea unui duplicat la punctele de plată mai sus menționate, zilnic, în intervalul 10:00 – 24:00. Pentru intervalul cuprins între 24:00 – 10:00 solicitarea de eliberare a unui tichet de parcare duplicat se poate face direct către reprezentantul Centrului Comercial apelând numărul de telefon 0730 246 246. Obtinerea duplicatului nu exclude plata tarifului de parcare.

Art.11 În cazul pierderii tichetului de parcare, conducătorul auto trebuie să:

– se prezinte la casieria din parcarea subterana, nivel -2, iesirea Barbu Vacarescu;

– să precizeze numărul de inmatriculare al autoturismului, locul si nivelului aferent de parcare;

– numele străzii din care s-a făcut accesul în parcarea subterană (Calea Floreasca sau Bvd. Barbu Vacarescu) și intervalul orar aproximativ;

Toți acești pasi sunt necesari pentru identificarea în sistemul automat în vederea eliberării unui duplicat.

Art.12 Mențiuni referitoare la abonații parcării Centrului Comercial:

 • În cazul pierderii cardului de abonat se va anunța Centrul Administrativ sau InfoPoint-ul, pentru blocare card;
 • Prin plata unui abonament, clientul beneficiază de un loc de parcare nenominal la nivelul -3 al Parcării Centrului Comercial pe toata durata de valabilitate a abonamentului;
 • Pentru prelungirea valabilității abonamentului , clientul va informa Centrul Administrativ cu o săptămâna înainte de expirare. Valabilitatea cardului se prelungește după achitarea contravalorii abonamentului;
 • În situația in care nu sunt locuri disponibile la nivelul -3 al Parcării Centrului Comercial se vor folosi locurile de parcare de la nivelul -2;
 • Dacă un abonat își uită/rătăcește cardul, va intra în parcare folosind un tichet și va anunța de urgență persoana de contact stipulată în contract sau se va adresa în scris pe adresa de e-mail mall@promenada.ro;
 • Locurile de parcare se vor folosi în intervalul 06:00-24:00. Pentru situații neprevăzute care presupun depășirea acestui interval, se va anunța de urgență persoana de contact stipulată în contract sau se va adresa în scris pe adresa de e-mail mall@promenada.ro;
 • Cardul de parcare este nominal și nu se poate înstrăina.

Art.13 Autovehiculele parcate cu incălcarea prezentului Regulament vor fi blocate și/sau ridicate, transportate și depozitate/ amplasate în locuri speciale în scopul fluidizarii traficului și conștientizării conducătorilor acestora cu privire la necesitatea respectării prezentului Regulament, pe cheltuiala deținătorului sau conducătorului autovehiculului respectiv.

Art.14 Pentru deblocarea autovehiculelor (atât a celor ridicate, cât și a celor care nu au fost ridicate), conducătorilor acestora li se va percepe un tarif unic de 100 (o sută) lei (TVA inclus), ce reprezintă contravaloarea serviciului de deblocare si taxa aferentă perioadei de parcare. Suma va fi achitată în intervalul 10:00-24:00  la casieria situată în parcare la nivelul -2, ieșire Barbu Văcărescu. Achitarea contravalorii deblocării nu exclude plata tarifului orar de parcare; de asemenea, în situația în care autovehiculele blocate au fost ridicate, contravaloarea deblocării nu include și nu exclude achitarea taxei reprezentând serviciile de ridicare, transport și depozitare.

Art.15 Tariful de parcare aferent autovehiculelor ce incalcă Art. 26 se calculeaza conform tarifului orar aplicabil in parcare, descris la Art. 8.

CAPITOLUL 4 – REGULILE DE TRAFIC ȘI PARCARE

Art.16 Administrația Centrului Comercial  își rezervă dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule în incinta parcării subterane.

Art.17 Înălțimea maximă admisă în parcarea subterana este de 2.05 m. Autovehiculele care depășesc această înălțime, nu vor fi admise în parcarea subterană. Viteza maximă de deplasare în interiorul parcării subterane este de 5 km/h, iar conducătorii auto sunt obligați să respecte cu strictețe semnificațiile marcajelor și ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală precum și a autovehiculelor dotate cu instalații GPL sau celor cu remorci.

Art.18 Parcarea autovehiculelor este permisă numai în spațiile special amenajate în acest scop, marcate deasupra cu lumină verde. Locurile de parcare marcate deasupra cu lumină roșie sunt ocupate, iar cele cu lumină portocalie sunt rezervate, parcarea pe acestea din urmă putându-se realiza în condiții speciale.

Art.19 Este interzis accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare.

Art.20 Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimație eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ . Persoanele cu handicap care dețin cardul-legitimație au dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate marcate prin lumină albastră. În acest sens, se va prezenta cardul-legitimație reprezentantului Centrului Comercial în vederea anulării tichetului de acces, implicit a tarifului pentru parcare. Folosirea cardurilor-legitimații false în scopul obținerii avantajelor mai sus menționate se va reclama organelor de poliție, iar conducătorul auto va fi obligat să achite integral tariful de parcare.

Art.21 Intrarea în parcarea subterană după emiterea tichetului de acces sau după folosirea cardului de acces reprezintă acordul tacit al conducătorului auto privind aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor Art.13, 14 si 15, cu privire la blocarea și/ sau ridicarea, transportul și amplasarea/ depozitarea în locuri speciale a autovehiculelor parcate neregulamentar sau cu încălcarea prezentului Regulament, precum și cu privire la aplicarea tarifelor aferente blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării acestora.

Art.22 Administrația Centrului Comercial va duce la îndeplinire prezentul Regulament și va aplica sancțiuni corespunzătoare. În cazul în care se încalcă prevederile legale în vigoare, Administrația Centrului Comercial va informa organele abilitate ale statului în vederea constatării faptei și aplicării de sancțiuni corespunzătoare.

Art.23 În parcarea subterană a Centrului Comercial este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă prin orice cale, cu excepția cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris a Administrației Centrului Comercial.

Art.24 Conducătorii auto, clienții și vizitatorii se obligă și acceptă următoarele:

 1. Să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cersetoriei;
 2. Să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor, activitatilor de mentenanta auto sau altor activități de acest gen;
 3. Să nu organizeze în parcare nici o reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activități comerciale;
 4. Să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități în aria acesteia;
 5. Să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
 6. Să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării subterane cât și utilizatorilor acestora;
 7. Să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase;
 8. Să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate;
 9. Să nu desfășoare sesiuni foto profesionale fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
 10. Să nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;
 11. Să nu staţioneze voluntar autovehiculele cu motorul aflat în funcţiune;
 12. Să nu polueze cu substanţe inflamabile, periculoase ori de natură organică;
 13. Să nu inițieze, sau să participe la întreceri în cadrul parcării, fără acordul Administrației Centrului Comercial;
 14. Să nu-și lase la vedere bunurile, Administrația și/sau Proprietarul Centrului Comercial neasumându-și răspunderea pentru dispariția acestora;
 15. Să pastreze curățenia în cadrul parcării și să arunce resturile în locurile special amenajate;
 16. Să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalți participanți la trafic;
 17. Să nu-și testeze mașina în cadrul parcării;
 18. Să nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia;
 19. Să parcheze în locurile special amenajate, fără a afecta dreptul la parcare al celorlalți utilizatori ai parcării;
 20. Să nu parcheze autovehiculele pe un interval mai mare de 48 de ore consecutive;
 21. Să își deszăpezească autovehiculele în timpul sezonului rece, înainte de a accesa parcarea subterană.
 22. Să nu fumeze în parcarea subterană.
 23. Să nu expună spre vânzare autovehiculul în parcare, fără o aprobare prealabilă din partea Administrației Centrului Comercial.

Art.25 Administrația Centrului Comercial va asigura utilizatorilor parcării subterane condiții civilizate de parcare, respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate în parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; înregistrarile video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispoziția autorităților.

Art.26 Este interzisă parcarea pe o perioadă mai mare de 2 zile calendaristice consecutive pe locurile de parcare, iar Administrația Centrului Comercial poate bloca și/sau ridica, înlătura din incinta parcării subterane, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul ce depășește acest termen.

CAPITOLUL 5 – OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI AUTO

Art.27 Conducătorul auto este obligat să respecte în totalitate Regulamentul de funcționare a parcării subterane a Centrului Comercial, iar în cazul în care va încălca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducatorului în cauza i se va aplica sancțiunea corespunzătoare, inclusiv blocarea și/sau ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului parcat necorespunzător sau cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament sau ale legislației aplicabile.

Art.28 Conducătorii autovehiculelor nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces, având în vedere faptul că ieșirea din parcarea subterană este permisă numai după achitarea tichetului de parcare.

Art.29 Eventualele avarii produse atât autovehiculelor proprii cât și altor autovehicule sau instalații de către conducătorii auto, pe timpul deplasării sau staționării în incinta parcării subterane a Centrului Comercial vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Administrației și/sau Proprietarului Centrului Comercial.

Art.30 La parcarea autovehiculelor, conducătorul auto este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul autovehiculului prin închiderea ușilor, capotelor motor și portbagajului, a geamurilor, trapei, bușonului rezervor etc., Administrația și/sau Proprietarul Centrului Comercial  nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.

Art.31 Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, Administrația și/sau Proprietarul Centrului Comercial  nefiind responsabil de dispariția acestora.

Art.32 Conducătorii autovehiculelor și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor sunt obligați să respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea și Stingerea Incendiilor), precum și indicațiile reprezentanților Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct răspunzători pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art.33 Conducătorul autovehiculului și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor vor menține curățenia la locul de parcare și nu vor depozita niciun fel de materiale în incinta parcării, deșeurile fiind aruncate în coșurile de gunoi instalate.

CAPITOLUL 6 – SANCȚIUNI

Art.34 Constituie abatere de la prezentul Regulament și se sancționează cu blocarea roților/parbrizului autovehiculului orice încălcare a obligațiilor stabilite prin Art. 24 și/sau Art. 26.

Art.35 Conducerea repetată a autovehiculului cu viteza în parcare se va sancționa cu restricționarea accesului în parcare a autovehiculului respectiv.

Art.36 Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de către agenții de pază sau alți angajați ai Centrului Comercial.

CAPITOLUL 7 – BLOCAREA ȘI/SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

Art.37 Vor fi supuse blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării, cu precădere și la latitudinea Administrației Centrului Comercial, autovehiculele care blochează ori îngreunează circulația, autovehiculele parcate în alte locuri de parcare decât cele special amenajate și marcate deasupra cu lumina verde, autovehiculele parcate pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută la Art. 26, precum și cele care ocupă locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap fără a deține cardul-legitimație menționat la Art.20.

Conducătorul vehiculului acceptă în mod implicit blocarea roților/parbrizului, precum și ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului în locuri special destinate la interiorul și/sau exteriorul Centrului Comercial, de către companii externalizate sau de către Administația Centrului Comercial, în caz de parcare inadecvată sau abandonul vehiculului pentru o perioadă de timp ce depășeste 2 zile calendaristice consecutive, caz în care conducătorul vehiculului va plăti integral toate costurile de ridicare, transport și depozitare, la nivelul costurilor furnizorului extern de servicii, plus taxa de deblocare menționată la Art. 14 de mai sus și tariful orar de parcare aferent, menționat la Art.8. Administraţia Centrului Comercial și/sau Proprietarul Centrului Comercial, nu îşi asumă raspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocarii și/sau ridicarii, transportului și/sau depozitării autovehiculului.

Art.38 Se va bloca una din roțile din față ale autovehiculului sau parbrizul autoturismului cu dispozitive special fabricate în acest sens. Dispozitivul va avea culoarea galbenă și va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate sau menținerea unui câmp vizual prin care conducătorul auto poate circula în mod normal și în regim de siguranță. Autovehiculele ridicate vor fi amplasate în locuri special amenajate, având blocată roata din față sau parbrizul. După ridicarea autovehiculului, prin sistemul de sonorizare intern al Centrului Comercial se va anunța ridicarea menționându-se numărul autovehiculului ridicat.

Art.39 Anterior blocării roților, a parbrizului sau ridicării autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate în vederea dovedirii încălcării prezentului Regulament de către conducătorii auto. De asemenea, dupa blocarea roții sau a parbrizului vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată/parbrizul blocat. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la abaterea săvârșită precum și la pașii pe care conducătorul auto trebuie să-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv, plata tarifului de deblocare și a tarifului orar de parcare, semnarea procesului verbal de deblocare a roții sau a parbrizului.

Art.40 Deblocarea roților sau a parbrizului se face după ce în prealabil:

 1. I.i-au fost reamintite conducătorului auto prevederile Regulamentului
 2. II.a fost achitată taxa de deblocare
 3. III.a fost achitat tariful orar pentru parcare

CAPITOLUL 8 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR 

Art.41 Personalul de pază al Centrului Comercial nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcării subterane.

Art.42 Proprietarul Centrului Comercial nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice paguba sau prejudiciu cauzate autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții Centrului Comercial sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcarea subterană. Administrația Centrului Comercial și a parcării nu are nicio responsabilitate după recuperarea tichetului de la conducătorul auto și ieșirea autovehiculului din parcare.

CAPITOLUL 9 – DISPOZIȚII FINALE

Art.43 Proprietarul Centrului Comercial își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament fără o notificare în prealabil.

Art.44 Autovehiculelor abandonate în parcarea subterană a Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare și blocare roată/parbriz. Se consideră abandonat orice autovehicul parcat pe o durată care depășește 2 zile calendaristice consecutive.

Art.45 Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării, precum și celor care efectuează servicii de taximetrie.

Art.46 Prezentul Regulament și extrase din acesta vor fi afișate cât mai vizibil atât la intrările cât și în interiorul parcării subterane.

Administrația Centrului Comercial

Promenada for Beautiful Minds

Te aşteaptă Luni - Vineri: 06:00-23:59 Sâmbătă - Luni: 00:00-06:00

Telefon(+4)0730246246 Emailmall@promenada.ro

-1 0 1 2
Sari la bara de unelte

Esti sigur ca vrei sa dezactivezi contul?

Dezactivează

Pentru a avea acces la această funcţionalitate, trebuie să te loghezi.

Conectează-te cu Facebook

sau

Autentificare

Înregistrare

Unde îl salvăm? Alege colecția

Creează o colecție nouă
Colecțiile tale

Înapoi

Please turn your device to portrait